SERVEIS PRESTATS PER A EMPRESES I PARTICULARS

- Gestió integral en l'ambít dels serveis immobiliaris, habitatges, solars, terrenys, finques i negocis.

- Assessorament, gestió, administració i tramitacions immobiliàries.

- Compra i venda d'empreses, lloguers, traspassos i permutes.

- Estudis de rendibilitat i recerca d’inversió.

- Valoracions immobiliàries d’habitatges, immobles, solars i finques.

- Peritacions Judicials, tant a efectes particulars, com per la via judicial,
fiscal, etc...

- Administració integral de patrimonis.


SERVEIS IMMOBILIARIS PER A PROMOTORS

- Màrqueting immobiliari i estudis de mercat

- Anàlisis de viabilitat i projectes d’execució

- Localització, valoració, negociació de compra i gestió del sòl

- Desenvolupament urbanístic de solars i terrenys

- Gestió d’obres noves i rehabilitacions

- Pla de vendes i comercialització de promocions i obres.